Ei termi digitaalisuus – vaan miten sitä käytetään

Pk-yrittäjä, miten markkinoit yritystäsi? Tällaisen kysymyksen esitti aikoinaan oma esimieheni minulle valmistautuakseni yritysjohdon kanssa keskusteluun markkinoinnista ja omasta myytävästä tuotteesta.  Omalla kohdalla tuo kysymys vie yli kahden vuosikymmenen taakse, mutta kysymys on edelleen ajankohtainen.

Nykyisyys on kuitenkin, ei vähiten toimintaympäristön muuttumisesta, vaan myös teknisistä alustoista johtuen huomattavasti monimutkaisempaa ja haastavampaa kuin ennen. Tavoite ehkä hieman yllättäenkin on edelleen sama: vastata myynnin, markkinoinnin ja oman asiakaspalvelun liiketoimintahaasteisiin. Varmistaa, että osaamme poimia ne kuuluisat rusinat pullasta tai löytää jyvät akanoista.

Internetin ja digitaalisen median käyttö ovat synnyttäneet moderniin markkinointiin lukuisia käsitteitä ja osin turhaakin asiantuntijoiden viljelemää jargonia. Digitaalinen markkinointi -termi on siinä mielessä onnistunut, että se kuvaa niitä lukuisia teknisiä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Digitaalisessa markkinoinnissa on yksinkertaisesti kyse internetin, teknisten sovellusten ja perinteisen viestinnän yhtälöstä, tavoitteena saavuttaa yrityksen markkinoinnin tavoitteet.

Tiedolla johtaminen

Tehtävä ei ole helppo. Olisiko tällä hetkellä niin, että yrityksen verkkosivusto ja sosiaalinen media ovat käytössä, mutta niitä ei ole osattu vielä hyödyntää riittävästi? Business on sellainen, ettei tarvita Facebookia, koska kaikki asiakkaatkaan eivät ole siellä?

Entä jos digitaalista markkinointia katsottaisiinkin hieman toisin? Otetaan se kuuluisa helikopteriperspektiivi, tai, no ainakin kuumailmapallo, käyttöön. Kuumailmapallossa on matkalla kourallinen johtajia. Alhaalla niityllä on kourallinen asiantuntijoita. Johtajat pysäyttävät kuumailmapallon ja kysyvät tietä. Alhaalta määritellään erittäin tarkat koordinaatit ja kerrotaan missä kuumailmapallo sijaitsee. Johtajat kiittävät avusta ja toteavat, että taidatte olla asiantuntijoita. Miten niin, kuuluu alhaalta. Koska teillä on niin paljon turhaa tietoa vastaavat johtajat. Taidatte olla johtajia, kuuluu alhaalta vastaan. Mistä arvasitte, toteavat johtajat. Koska itse olette näköalapaikalla ettekä tiedä minne mennä, kuuluu alhaalta.

Digitaalisuus on syytä huomioida asiakaskohtaamisessa

Vaikka ihmisten välinen kohtaaminen pysyy, digitaalisuus muuttaa markkinointia. Milloin viimeksi pk-yrityksessä pohdittiin liiketoimintastrategiaa digitaalisuuden kautta: tavoitteita, taktisia työvälineitä tai mittareita? Miten on asiakkaiden sitouttamisen laita? Anteeksi seuraava jargon. Miten on sen kuuluisan digitaalisen presenssin kanssa? Tuote- ja yhteystiedot, ehkä hinnatkin, löytyvät verkossa. Entä uusien mobiililaitteiden huomioiminen palveluprosessissa, livechat, datan tai käyttäjätiedon tuoma integroitu sisällöntuotanto? Lopulta kyse on valinnoista. Missä pitää olla mukana ja minne ehtii myöhemminkin?

Kyse on kuitenkin tässä ja nyt -muutoksesta. Markkinoinnin pelikenttä on edelleen sama. Kortit vain jaetaan uusiksi. Niiden myötä uudet toimintatavat ja digitaalisten välineiden sitouttava hyödyntäminen synnyttävät uutta. Jos vielä et ole mukana tai haet kilpailuetua ja jatkuvuutta, on syytä lähteä mukaan.


Timo Salomaa on Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori. SAMK on mukana valtakunnallisessa erikoistumiskoulutushankkeessa, yhdessä 18 muun ammattikorkeakoulun kanssa. Siinä tutkitaan vuoden ajan digitaalisen murroksen vaikutusta liike-elämän osaamistarpeisiin. Tämä teksti on osa hankkeen blogisarjaa.